Voor wie zorg jij?

Voor jezelf en voor de ander

Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Drukt de zorg en verantwoordelijkheid als mantelzorger zwaar op je? Is de balans zoek in je eigen leven in combinatie met je mantelzorgtaken? We bieden je een luisterend oor. We bespreken je zorgen met je, en informeren je over mogelijke oplossingen hiervoor.

Ondersteuning voor jou

je hoeft het niet alleen te doen

We kunnen je ondersteunen bij het regelen van praktische zaken zoals respijtzorg, of bij het aanvragen van regelingen die de gemeente biedt. We denken graag mee over de nodige zorg en ondersteuning, en hoe dit alles te organiseren is.